1. Mieszkanie dla Młodych
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. 60 dni na dopełnienie formalności MdM

60 dni na dopełnienie formalności MdM

Program Mieszkanie dla Młodych od paru lat cieszy się niezwykłą popularnością. Liczba chętnych na dopłaty powoduje, iż środków nie starcza dla wszystkich zainteresowanych. Rekord padł 8 sierpnia 2017 roku, kiedy to pieniądze rozeszły się w zaledwie 6 godzin.

Część zainteresowanych, która złożyła wnioski w późniejszym czasie, uzyskała status oczekujący. Dodatkowo ustawa nakłada na beneficjentów szereg warunków, których spełnienie jest podstawą do otrzymania akceptacji podania. Reguluje ona także termin, w ciągu którego należy dopiąć wszelkie formalności. Opóźnienie skutkuje powrotem pieniędzy do puli.

Jak wygląda proces przyznawania dopłaty MdM przez BGK?

Kredytobiorca, składając podanie o kredyt na zakup mieszkania, jednocześnie wypełnia wniosek o uzyskanie dopłaty w ramach MdM. Taki formularz dostępny jest w banku. Bank weryfikuje czy klient oraz nieruchomość spełniają wszystkie wymogi ustawy. Kredyt musi zostać udzielony na minimum 15 lat, na kwotę co najmniej 50% wartości nieruchomości.

Następnie doradca przekazuje wszystkie informacje do systemu BGK, gdzie są one przetwarzane i po raz kolejny weryfikowane. Wnioskujący, chcąc skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych, musi podpisać zgodę na przekazanie danych do BGK. Jeżeli tego nie zrobi, nie będzie miał możliwości zakwalifikowania się do programu.

Przyjęty wniosek jest rejestrowany w systemie BGK Zlecenia. Złożenia formularza, jego weryfikacja i akceptacja (lub odrzucenie) muszą nastąpić w tym samym dniu. Gdy składamy podanie w różnych bankach, dane dotyczące wnioskującego oraz nabywanej nieruchomości muszą być takie same, jak w pierwszym banku. Wysokość dofinansowania ustalana jest na podstawie danych z pierwszego wniosku. Kredytobiorca powinien otrzymać kopię swojego podania o MdM.

Od daty zaakceptowania wniosku i przyznania środków mamy 60 dni na podpisanie umowy kredytowej. Brak dopięcia formalności w tym terminie skutkować będzie cofnięciem środków do puli. W takiej sytuacji nie ma możliwości otrzymania dopłaty z programu. W wyznaczonym okresie należy dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty. Jeżeli mamy powody przypuszczać, że instytucja finansowa nie zdąży z formalnościami i nie uzyskamy na czas kredytu, możemy przenieść zobowiązanie do innego banku. Przy takiej operacji okres 60 dni będzie liczony od początku. Dlatego, gdy widzimy dużą opieszałość banku, warto przemyśleć zmianę kredytodawcy.

Jakie dokumenty przygotować?

Lista dokumentów potrzebnych do uzyskania kredytu jest różna i zależy od wewnętrznych procedur banku. Już na etapie składania formularza konieczne będzie przedstawienie najważniejszych z nich. Po akceptacji wniosku o dopłatę w ramach MdM możemy zostać poproszeni o uzupełnienie brakujących danych.

Pamiętajmy, że mamy od tego czasu 60 dni na podpisanie umowy kredytowej. Zdarza się, iż banki proszą o uzupełnienie formalności dokumentujących dochody, czy kwestie związane z daną nieruchomością. Czasami ich zdobycie wymaga czasu, dlatego warto jak najszybciej rozpocząć proces ich uzyskania i dokładnie przygotować się, jeszcze przed złożeniem samego wniosku o MdM. Przy kredycie z programu mogą być potrzebne również akty narodzin dzieci, akt małżeństwa, wyrok dotyczący rozwodu czy separacji.

60 dni na dopełnienie formalności

Starając się o dopłatę w ramach MdM powinniśmy zaplanować formalności w taki sposób, aby zmieścić się w wymaganym terminie. Niedopełnienie wszystkich wymogów może mieć bardzo przykre konsekwencje. Zwłaszcza dla osób, które nie mają zaoszczędzonych środków na wkład własny. Dlatego warto odpowiednio wcześnie skontaktować się z bankiem i dopytać o niezbędne zaświadczenia.

Pozwoli nam to uniknąć nerwowego załatwiania formalności na ostatnią chwilę. Kolejna pula zostanie odblokowana w styczniu. Osoby nią zainteresowane już teraz powinny rozpocząć przygotowywania.