1. Mieszkanie dla Młodych
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Dopłata MdM – czy można ją stracić?

Dopłata MdM – czy można ją stracić?

Mieszkanie dla Młodych to program, który cieszy się ogromną popularnością. Przez pierwsze 2 lata działania nie było aż tyle chętnych, co teraz, jednak ustawodawcy przewidzieli sytuacje, gdy pomoc może zostać po prostu wyłudzona. Warto zapoznać się z warunkami, których nieprzestrzeganie może spowodować konieczność zwrotu całości lub części dotacji.

Reguły dotyczące nieruchomości – dopłata MdM

Przede wszystkim warto wiedzieć, co można zrobić z zakupionym za dopłatę mieszkaniem lub domem. Okres karencji wynosi 5 lat – liczy się go od momentu podpisania umowy o kredyt hipoteczny z pomocą Mieszkania dla Młodych.

Sprzedaż lub zrzeczenie się własności nieruchomości: jeśli w przeciągu 5 lat od podpisania umowy o pomocy z Funduszu Dopłat zdecydujesz się sprzedać mieszkanie albo w wyniku zdarzeń losowych, np rozwodu, zrzekniesz się swojego udziału w takim lokalu: musisz zwrócić część dopłaty. Kwota, jaką będziesz zmuszony oddać, liczy się od daty utracenia praw do nieruchomości. Jeśli więc sprzedaż lokal w 5 roku od podpisania umowy, będziesz musiał oddać 1/5 dopłaty.

Zmiana przeznaczenia nieruchomości: program MdM wspiera przede wszystkim zakup nieruchomości mieszkalnej. Jakakolwiek ingerencja w przeznaczenie lokalu oznacza więc konieczność zwrotu pomocy. Wyjątkiem jest zarejestrowanie  w mieszkaniu działalności gospodarczej. Problematyczne natomiast już może być jej regularne prowadzenie we własnym mieszkaniu. Jeśli jesteś drobnym przedsiębiorcą – przez pierwsze 5 lat od kupna mieszkania lepiej nie wykazywać w kosztach działalności wydatków na biuro w domu. Może to wzbudzić podejrzenie, że lokal nie służy przede wszystkim celom mieszkalnym.

Najem, podnajem, użyczenie nieruchomości: mieszkanie z MdM powinno służyć przede wszystkim rodzinie, która otrzymała na nie dopłatę. Wynajem nawet jednego pokoju może oznaczać poważne problemy, jeśli zdecydujemy się na to w ciągu 60 miesięcy od podpisania umowy. Zgodnie z ustawą, jesteśmy zobowiązania do zawiadomienia instytucji kredytującej o takim fakcie jak najszybciej i zwrócić odpowiedni ułamek dofinansowania.

Reguły dotyczące kredytu MdM i kredytobiorcy

Otrzymanie lub zakup innego lokalu mieszkalnego: przez 5 pierwszych lat od uzyskania dopłaty, mieszkanie lub dom zakupiony z dopłatą MdM powinien być jedyną nieruchomością, jaką posiadamy.Wyjątkiem jest tutaj odziedziczenie praw własności lub dojście do nich w wyniku ślubu. Wielu naszych czytelników pyta o zakup ziemi i rozpoczęcie budowy: w tym wypadku samo kupno działki oraz wydanie pozwolenia na budowę nie tworzy obowiązku zwrotu dopłaty. Następuje on dopiero w momencie, gdy dom zostaje oddany do użytku, czyli de facto staje się lokalem mieszkalnym.

Wcześniejsza spłata kredytu: kredytu MdM nie należy spłacić przez pierwsze 5 lat od uzyskania pomocy. Inaczej rodzi to konieczność zwrotu części dopłaty.

Wyłudzenie kredytu hipotecznego z MdM: jeśli bank albo BGK uzna, że przyznano kredyt w wyniku podania nieprawdziwych informacji, dopłatę należy zwrócić w całości. Wszczęte zostanie także postępowanie karne.

Marta Kliś, ekspert Hipoteki.net