1. Mieszkanie dla Młodych
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Kary za nieprzestrzeganie ustawy programu MdM

Kary za nieprzestrzeganie ustawy programu MdM

Niedawno ruszył rządowy program Mieszkanie dla Młodych, jednak uzyskanie dofinansowania do swojego własnego M nie jest procesem łatwym.

Restrykcje dotyczące programu są dość rozbudowane i mogą w efekcie doprowadzić do utraty dofinansowania lub konieczności zwrotu środków. Ustawa regulująca program określa kilka przypadków w których beneficjent będzie musiał zwrócić uzyskane dofinansowanie. Dlatego warto zapoznać się ze wszystkimi zagadnieniami tak, aby nie okazało się, że uzyskaną dopłatę należy oddać.

Osoby, które kupiły mieszkanie w programie Mieszkanie dla Młodych nie mogą go wynajmować, użyczyć lub sprzedać w przeciągu pięciu lat od zawarcia umowy.  W przeciwnym razie będą musiały oddać proporcjonalną część kwoty dopłaty do kredytu. Są to trzy podstawowe kryteria, które przedstawia ustawa opisująca program, jednak to nie wszystko. Beneficjenci nie mogą również wykorzystywać mieszkania do innych celów niż lokal mieszkalny. Lokal nabyty w ramach programu nie może być wykorzystywany w celach handlowych lub usługowych.

Ostatnia sytuacja w której beneficjent będzie musiał liczyć się z karą: jeśli w okresie 5 lat stanie się właścicielem innego mieszkania lub domu. Zwrot dofinansowania będzie obowiązywał równie w przypadku jeżeli beneficjent otrzyma spółdzielcze prawa własnościowe do lokalu. Ograniczenie to jednak nie będzie dotyczyć mieszkań i domów uzyskanych na drodze spadku.

W chwili, gdy zostaną naruszone podstawowe założenia ustawy Mieszkanie dla Młodych, na kredytobiorcy spoczywa obowiązek zwrócenia wartości dopłaty proporcjonalnej do okresu, który pozostawał do końca wyznaczonego okresu 5lat. Tj. za każdy miesiąc należy zwrócić 1/60 otrzymanego dofinansowania. Zakładając, sprzedaż mieszkania nastąpi po trzech latach, zwrot wyniesie 24/60.

Ustawa zobowiązuje beneficjenta do poinformowania banku, o zaistnieniu sytuacji utraty dofinansowania. Beneficjent ma na to 30 dni. W dalszej kolejności pozostaje 60 dni na zwrot należnej części dofinansowania. Zarządcą tych pieniędzy w pierwszej kolejności jest bank, później Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego.