1. Mieszkanie dla Młodych
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Nadpłata kredytu z MdM a narodziny 3 i kolejnego dziecka

Nadpłata kredytu z MdM a narodziny 3 i kolejnego dziecka

Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi precyzuje, kiedy beneficjent programu zmuszony będzie zwrócić całość, bądź część otrzymanych środków. Naruszenie zapisów w okresie 5 lat od daty ustanowienia lub przeniesienia własności nieruchomości będzie miało zatem bardzo przykre konsekwencje.

Wśród zapisów zawarty jest warunek mówiący o nadpłacie kredytu z MdM. Jakie działania będą wobec tego kwalifikowały się jako sprzeczne z ustawą? Sprawdźmy, kiedy będziemy musieli zwrócić środki z programu.

Kiedy nadpłata naruszy warunki ustawy?

Częściowa lub całkowita nadpłata kredytu udzielonego w ramach programu będzie wiązała się z koniecznością zwrotu uzyskanych z programu środków do Funduszu Dopłat. Mówi o tym art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy. Przy czym za nadpłatę rozumiane jest pokrycie kredytu lub jego części w kwocie łącznie przekraczającej wysokość uzyskanego dofinansowania.

Wliczane są tutaj środki indywidualnie wpłacone przez beneficjenta. Zatem nie są brane tutaj pod uwagę kwoty uzyskane w ramach MdM. Jeżeli wobec tego mamy dwójkę dzieci, a w ciągu pierwszych 5 lat od uzyskania wsparcia urodzi się kolejne, dodatkowe 5% z programu nie będzie wliczane jako nadpłata. Jest to bardzo istotna kwestia, gdyż beneficjenci często dokonują nadpłat na początku i nie wiedzą potem, czy mają prawo starać się o dodatkowe wsparcie przy narodzinach trzeciego i kolejnego dziecka.

Gdy jednak nadpłata przekroczy wysokość dofinansowania i będzie dokonana z środków innych niż programowe, konieczny będzie zwrot części uzyskanych środków. Dlatego warto zawsze przeliczyć opłacalność takiego rozwiązania.

Zwrot będzie wymuszało także spłacenie całości lub części przekraczającej 50% wartości mieszkania (także wkładu budowlanego) przed dniem nabycia nieruchomości. W takim wypadku konieczny będzie zwrot całości uzyskanej dopłaty.

Ile będziemy musieli oddać?

Wysokość zwrotu uzależniona jest od okresu pozostałego do zakończenia 5 lat od ustanowienia lub przeniesienia własności nieruchomości. Kwota podlegająca zwrotowi stanowi iloczyn uzyskanego dofinansowania oraz wskaźnika otrzymywanego, jako iloraz liczby pełnych miesięcy pozostałych do końca 5-cio letniego okresu oraz liczby 60.

Jego wysokość określa się na dzień zaistnienia zdarzenia. Beneficjent ma 30 dni na powiadomienie kredytodawcy o złamaniu przepisu, a od momentu zgłoszenia 60 dni na wpłatę środków. Jeżeli nie dokona zgłoszenia w terminie, będzie musiał niezwłocznie zwrócić na wskazany w umowie rachunek banku wyliczoną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi, obliczonymi od dnia zaistnienia zdarzenia.

Nadpłata w MdM – czy warto?

Przed dokonaniem nadpłaty powinniśmy zatem dokładnie przemyśleć opłacalność takiej operacji. Jeżeli wystąpi konieczność zwrotu, lepiej poczekać z wpłatą zaoszczędzonych środków do końca 5-cio letniego okresu. Po tym czasie nie poniesiemy konsekwencji szybszego uregulowania zobowiązania.