1. Mieszkanie dla Młodych
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Zmiany w prawie budowlanym w 2018 roku

Zmiany w prawie budowlanym w 2018 roku

W 2018 roku mają pojawić się zmiany dotyczące przepisów urbanistycznych i budowlanych. Część z nich powinna wejść w życie z początkiem przyszłego roku: chodzi tutaj o nowelizację rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa. Do jego zatwierdzenia brakuje już tylko podpisu ministra.

Dokument wprowadza wiele istotnych zmian, które dotyczą różnych działów budownictwa. Trwają także prace nad kolejnymi zapisami, które wprowadzane będą etapowo przez Kodeks urbanistyczno- budowlany (na razie trwa jego proces legislacyjny). Decydując się na kupno mieszkania czy budowę domu w ramach programu MdM, warto poznać kryteria i warunki, jakie mają obowiązywać od przyszłego roku.

Ograniczenie formalności budowlanych

Procedury odnośnie budowania domów mają zostać ograniczone do niezbędnego minimum. Ma to ułatwić cały proces i wpłynąć na szybkość załatwienia szczególnie najdrobniejszych prac, na przykład postawienie małej wiaty nie będzie już wiązało się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę czy jej zgłoszenia.

W zależności od stopnia złożoności inwestycji, zostanie ona zakwalifikowana do jednej z sześciu kategorii. Im wyższy stopień skomplikowania, tym więcej wymogów formalnych będzie trzeba spełnić. Ma to ułatwić wprowadzanie drobnych i prostych zmian oraz wpłynąć na przejrzystość przepisów.

Osoby, które chcą wybudować wolnostojące domy jednorodzinne mające powierzchnię całkowitą do 250 m2, będą mogły skorzystać z uproszczonych procedur. Gdy żaden z potencjalnych sąsiadów nie wyrazi sprzeciwu, urzędowe zgody zostaną wydane znacznie szybciej. Jeżeli w bezpośrednim sąsiedztwie właściciela planowane są większe inwestycje, stanie się on stroną całego postępowania i będzie mógł zgłosić swoje uwagi.

Wytyczne dla gmin

Gminy mają odgórnie otrzymywać wytyczne, które wskazywać będą potencjalne tereny pod zabudowę. Zostanie stworzony jeden szablon przygotowania kolejnych etapów prac. Pod uwagę ma być brany również cel inwestycji proponowanej przez inwestora. Jeżeli będzie się on wpasowywał funkcjonalnością w otoczenie, gmina może wyrazić na niego zgodę. Warunkiem jest to, iż nie będzie uciążliwy dla mieszkańców, na przykład autostrada na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową.

Minimalna powierzchnia mieszkań

Od stycznia ma obowiązywać między innymi zapis, budzący wiele kontrowersji i sprzeciwów zgłaszanych przez deweloperów. Chodzi o minimalną wielkość powierzchni użytkowej. Do tej pory nie istniały regulacje mówiące o tej kwestii. Prawo wskazywało jedynie minimalną wielkość pokoju w kawalerce (16 m2), szerokość sypialni (dla jednej osoby minimum 2,2 m2, dla dwóch 2,7 m2), kuchni (w mieszkaniu jednopokojowym- co najmniej 1,8 m2, a w większym- 2,4 m2). Od przyszłego roku powyższe wytyczne zostaną zniesione i każdy będzie miał możliwość podjęcia decyzji odnośnie metrażu poszczególnych pomieszczeń. Minimalna powierzchnia użytkowa budowanych mieszkań ma wynieść 25 m2, co zdaniem ekspertów powinno zapewnić odpowiednie warunki bytowe.

Zniknie również wymóg projektowania w kawalerkach kuchni połączonej z korytarzem. Będzie można budować aneks kuchenny połączony z pokojem. Jednak w takim wypadku konieczne stanie się zainstalowanie co najmniej wentylacji grawitacyjnej oraz kuchenki elektrycznej.

Zmiany w sytuowaniu budynków

Zgodnie z nowelizacją zmienią się także, najprawdopodobniej już od stycznia, zapisy mówiące o konieczności stawiania budynków w odległości 1,5 metra od sąsiada. Wszystko uzależnione będzie od tego, czy budynek chcemy postawić w stronę granicy ścianą ślepą, czy ścianą z drzwiami i oknami. W pierwszym przypadku nie będzie konieczności posiadania pozwolenia od ministra infrastruktury i budownictwa na zmianę tej normy, drugi z nich będzie wymagał takiej zgody. Wszystko ma być uzależnione również od planów zagospodarowania przestrzennego i norm w nim zawartych.

Miejsca postojowe

Ulegną zmianie również przepisy mówiące o miejscach postojowych w garażach podziemnych. Od stycznia mają mieć one 2,5 m, a nie jak do tej pory 2,3 m szerokości. Wprowadzone zostaną limity odległości o ściany i słupów postojowych.

Budownictwo a rejestr zabytków

Rozbudowa i nadbudowa budynków wpisanych w rejestr zabytków ma być możliwa, nawet gdy nie spełnia dotychczasowych przepisów, to znaczy nie spełnia wymagań charakterystyki energetycznej dla współczesnych budynków. Jednak będzie to możliwe tylko w sytuacjach, gdy wywiązanie się z nich będzie nieopłacalne lub trudne techniczne (ze względu na ochronę cech historycznych nieruchomości).

Zmiany od 2018 roku

Niektóre z powyższych zapisów wprowadzą spore zmiany do budownictwa w naszym kraju. Wyznaczenie minimalnego metrażu budowanych mieszkań nie jest nowością. Z takiego rozwiązania korzysta między innymi Francja i Wielka Brytania. Zgodnie z założeniami ma ono zapewnić odpowiednie warunki lokatorom i właścicielom.

Nowelizacja wymaga jeszcze złożenia podpisu przez ministra infrastruktury. Zgodnie z planem powinna wejść w życie 1 stycznia 2018 roku. Część zmian wprowadzona zostanie etapami, w późniejszym okresie przyszłego roku. Jednak osoby myślące dopiero o budowie domu powinny już wkrótce skorzystać z uproszczonych procedur.