1. Mieszkanie dla Młodych
 2. >
 3. Aktualności
 4. >
 5. American dream

American dream

Któż z nas nie marzy o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Na wycieczkę, do pracy, a może na resztę życia. Stany Zjednoczone zgodnie z powszechnym przekonaniem to kraj największych możliwości. Możliwości na lepsze życie, zrobienie kariery, godne warunki bytowe. Jednak, jak się zapewne domyślacie, USA to nie tylko blichtr Hollywood, dostatek, władza i pieniądze. Społeczeństwo jest bardzo zróżnicowane pod względem demograficznym i materialnym dlatego przyjrzyjmy się możliwościom jakie daje Państwo swoim obywatelom na zakup pierwszej nieruchomości. Tym obywatelom dla których amerykański sen jeszcze się nie spełnił.

To na co warto zwrócić uwagę to fakt, że w większości opisywanych programów pod pojęciem nieruchomości wskazywany jest zakup działek budowlanych i domów jednorodzinnych. Jako, że „co stan to obyczaj“ zestawienie to dotyczy wybranych Stanów przedstawionych w kolejności przypadkowej.

Nowy Jork – The State of New York Mortgage Agency [SONYMA]

SONYMA udziela pomocy w uzyskaniu kredytów na zakup pierwszej nieruchomości wszystkim mieszkańcom Stanu NY. Zaciągnięte w ten sposób kredyty charakteryzują się konkurencyjnym, stałym oprocentowaniem. Dodatkowo SONYMA pokrywa wszelkie koszty okołokredytowe, a kredytobiorca zwolniony jest z obowiązku podatkowego.

W ramach pomocy SONYMA kredytobiorca może skorzystać z jednego z czterech dostępnych Programów:

 • Veterans Program – dedykowany weteranom wojennym.
 • Remodel New York – obejmujący zakup lub remont nieruchomości.
 • Achieving the Dream – dedykowany osobom o niskich dochodach.
 • Construction Incentive Program – przeznaczony na zakup inteligentnych domów jednorodzinnych np. energooszczędnych.

Alaska – Alaska Housing Finance Corporation [AHFC]

Program skierowany do osób nabywających pierwszą nieruchomość lub kolejną w przypadku m.in. kredytobiorców o niskich dochodach, nauczycieli, kombatantów i pracowników służby zdrowia. AHFC pomaga w wyborze nieruchomości oraz pomaga złożyć wniosek kredytowy i skompletować wymagane dokumenty. Ponadto pokrywa 25% wartości ceny nabycia działek budowlanych oraz udziela kredytów z obniżonym oprocentowaniem, a osoby niepełnosprawne zwalnia częściowo z podatku od zakupu nieruchomości.

Podobnie jak w Stanie Nowy Jork, AHFC oferuje kilka programów do wyboru, a wśród nich m.in.:

 • Single-Family Loan Programs – oferuje kredyt hipoteczny na zakup zarówno pierwszej jak i kolejnej nieruchomości, remont lub refinansowanie kosztów kredytu hipotecznego.
 • Tax-Exempt First-Time Homebuyer Program – dedykowany osobom, które decydują się na zakup pierwszej nieruchomości lub nie posiadają od minimum 3 lat stałego miejsca zamieszkania.
 • Veterans Mortgage Program – grupę docelową stanowią weterani wojenni.
 • Rural Owner-Occupied Loan Program – dla mieszkańców małych miast i obszarów wiejskich.

Kalifornia – California Housing Finance Agency [CalHFA]

CalHFA oferuje wsparcie w ubieganiu się o kredyt hipoteczny na zakup pierwszej nieruchomości, remont lub budowę z gwarancją najniższego oprocentowania, a w ramach stanowego programu HomeChoice wspiera rodziny najuboższe oraz osoby niepełnosprawne poprzez doradztwo kredytowe oraz pomoc w wyborze nieruchomości dostosowanej do ich potrzeb.

Floryda – Florida Housing [FH]

W ramach programu The First Time Homebuyer, FH oferuje szeroki zakres darmowego doradztwa finansowego, pomoc w przejściu przez proces kredytowy oraz pokrywa część kosztów kredytu gwarantując tym samym zniżkę na oprocentowaniu w wysokości do 3%. Program skierowany jest do osób chcących nabyć swoją pierwsza nieruchomość.

Colorado – The Colorado Housing and Finance Authority  [CHFA]

CHFA skupia sie na pomocy osobom najuboższym i niepełnosprawnym z małych miast i obszarów wiejskich, nie wyklucza jednak możliwości ubiegania się o kredyty preferencyjne mieszkańców miast. W ramach programu HomeAccess umożliwia zaciągnięcie kredytu hipotecznego z niższym od rynkowego, oprocentowaniem oraz oferuje pokrycie kosztów ubezpieczenia nieruchomości.

Michigan – The Single Family Housing Program [SFHP]

Z programu mogą skorzystać zarówno osoby chcące zakupić pierwszą nieruchomość, jak również kolejną w przypadku osób zamieszujących obszary wiejskie. SFHP oferuje szereg dotacji i pożyczek dla osób, które nie kwalifikują się do zaciągnięcia standardowego kredytu hipotecznego. Cały obszar zainteresowań skupia się na rodzinach niezależnie od ich dochodów. Podstawowe kryterium wyboru beneficjenta to brak możliwości zaciągnięcia standardowego kredytu.

Waszyngton – HomeChoice

W ramach Programu HomeChoice dedykowanego rodzinom i osobom samotnie wychowującym dziecko o dochodach rocznych nieprzekraczających 97 tyś. dolarów. Stan Waszyngton pokrywa koszty wymaganego wkładu własnego. Ponadto kredyty hipoteczne udzielane sa na preferencyjnych warunkach cenowych z oprocentowaniem na poziomie nawet 1%. Zarówno przed zaciagnięciem zobowiązania jak i w trakcie obsługi kredytu, kredytobiorcy mogą liczyć na bezpłatne wsparcie doradców finansowych.

Alabama – Acces Alabama [AA]

Stanowy Program Mortgage Revenue Bond dedykowany jest osobom, które chcą sfinansować zakup nieruchomość poprzez zaciągniecię pierwszego kredytu hipotecznego. Ma również zastosowanie dla rodzin o niskich miesięcznych dochodach oraz osób niepełnosprawnych. Polega na udzieleniu kredytu na preferencyjnych warunkach tj. z niskim oprocentowaniem na okres maksymalnie 30 lat oraz brak konieczności płacenia podatku z tytułu nabycia nieruchomości.

Podsumowanie

To co stanowi niewątpliwą przewagę przedstawionych programów nad rodzimym programem Mieszkanie dla Młodych to wysokość samych dopłat, które jak sadzę, rozłożone w całym okresie kredytowania dają wyższą wartość od jednorazowego dofinansowanie wkładu własnego w Programie MdM. Zwracam również uwagę na fakt, że powyższe zestawienie nie stanowi listy enumeratywnej. W zasadzie każdy Stan przewiduje osobny program/y i różne względem siebie propozycje wsparcia osób i/lub rodzin planujących zakup pierwszej nieruchomości. Warto jednak podkreślić, że w przeciwieństwie do programu MdM, większość z nich skupia się na pomocy osobom niepełnosprawnym oraz tym  o najniższych dohodach. Dochód bowiem w większości dostępnych programów, stanowi podstawę do wydania decyzji pozytywnej dotyczacej możliwości przystąpienia do programu i przyznania kredytu preferencyjnego. Sam proces przyznawania kredytów jest mocno uznaniowy i mało sformalizowany co moim zdaniem może nieść ze sobą ryzyko nadużyć i manipulacji stanowym budżetem. Jeśli jednak pewnego dnia zdecyduję się wyemigrować, możecie mnie szukać w Nowym Jorku.