1. Mieszkanie dla Młodych
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Budowa domu z MdM – krótki poradnik

Budowa domu z MdM – krótki poradnik

Rządowe wsparcie w ramach programu Mieszkanie dla Młodych pozwoliło wielu Polakom spełnić marzenie o własnych czterech kątach. Dokładnie ten temat poruszamy na stronie zasady programu Mieszkanie dla Młodych. Dziś skupimy się na tym, co zrobić, by skorzystać ze zwrotu VAT przy budowie domu i na jakiego typu dofinansowanie można wówczas liczyć.

Zwrot podatku VAT w przypadku budowy domu w 2017 i 2018 roku

Osoby, które decydują się na kupno mieszkania lub domu w ramach programu MdM otrzymują dofinansowanie do wkładu własnego w ramach kredytu hipotecznego. Dotacja ta, w zależności od sytuacji rodzinnej beneficjenta, waha się od 10% do nawet 30% wartości lokalu. Inaczej sytuacja wygląda przy budowie nieruchomości, wówczas dopłata obejmuje wyłącznie część zwrot podatku VAT za zakup materiałów budowlanych. Program Mieszkanie dla Młodych nakłada jednak na wnioskodawców pewne ograniczenia. Jakie warunki należy spełnić, by móc skorzystać z tego rodzaju dofinansowania? Oto krótki poradnik dla wszystkich, którzy myślą o tym, by skorzystać z rządowego wsparcia.

Budowa domu z MdM – podstawowe założenia

O zwrot części podatku VAT za materiały budowlane mogą starać się osoby fizyczne, które nie ukończyły 35 lat do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę. W przypadku małżeństw będzie brany pod uwagę wiek młodszego z małżonków. Od 1 września 2015 roku warunek ten został zniesiony dla beneficjentów wychowujących przynajmniej troje dzieci. Co ważne – pod uwagę będą brane pozwolenia wydawane wyłącznie od 1 stycznia 2014 roku. Ponadto, założeniem programu MdM jest wsparcie przy budowie pierwszego domu, oznacza to, że beneficjent nie może być właścicielem lub współwłaścicielem innego lokalu mieszkalnego. Dobrą informacją jest jednak fakt, że zwrot nie dotyczy wyłącznie budowy domu od podstaw, ale również rozbudowy lokalu lub adaptacji budynku niemieszkalnego do celów mieszkalnych.

Budowa domu z MdM – limity wielkości

Program Mieszkanie dla Młodych nakłada na beneficjentów pewne ograniczenia, dotyczące powierzchni użytkowej budowanego domu. Limity te związane są z sytuacją rodzinną osoby uczestniczącej w rządowym projekcie. Jeśli w dniu wydania pozwolenia beneficjent wychowuje co najmniej troje dzieci wielkość budynku nie może przekroczyć 110 m2 dla domu jednorodzinnego. W pozostałych przypadkach ustawa ogranicza metraż do 100 m2 dla domu jednorodzinnego.

Co, kiedy i gdzie, czyli procedury MdM

Pierwszym krokiem, by otrzymać zwrot części podatku VAT jest złożenie wniosku w odpowiednim urzędzie skarbowym. Trzeba to zrobić najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym budynek przeszedł odbiór i został oddany do użytkowania. Do wniosku należy dołączyć kopię pozwolenia na budowę oraz komplet faktur poświadczających zakup materiałów budowlanych. Należy pamiętać o tym, że daty wystawionych faktur nie mogą być wcześniejsze niż termin wystawienia pozwolenia na budowę domu. Warto sprawdzić również, jakie materiały budowlane zostały objęte zwrotem. Taką informacje można znaleźć w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 grudnia 2013. Jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie wymagane warunki może liczyć na zwrot równy 65,22 % zapłaconego podatku VAT.

W 2018 roku wniosek o rozliczenie materiałów budowlanych w ramach MdM można złożyć maksymalnie do 31 grudnia, jednak data wystawienia faktury nie może być późniejsza niż 30 września 2018. Nie wiadomo, czy później rząd wprowadzi jakąś inną ulgę budowlaną, dlatego warto skorzystać z pomocy MdM przy budowie domu.

Na wydanie decyzji w sprawie zwrotu części poniesionych kosztów, urząd skarbowy ma cztery miesiące. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, beneficjent MdM otrzyma pieniądze w ciągu 25 dni od wydania decyzji.