1. Mieszkanie dla Młodych
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Czy specustawa przyśpieszy budowę mieszkań?

Czy specustawa przyśpieszy budowę mieszkań?

Program Mieszkanie+ zmusił do wprowadzenia zmian na rynku nieruchomości. Zgodnie z planami do 2019 ma ruszyć budowa prawie 100 tys. mieszkań na wynajem. Na ostatniej konferencji Minister Inwestycji i Rozwoju poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Rady Mieszkalnictwa zostały przyjęte założenia specustawy, która ma przyśpieszyć cały proces.

Specustawa o budownictwie – główne założenia

Cytując Ministra Inwestycji i Rozwoju, Jerzego Kwiecińskiego, „specustawa mieszkaniowa ma zdecydowanie przyspieszyć proces budowy mieszkań w Polsce i usunąć bariery biurokratyczne, ale również te bariery, które są związane z procesem przygotowawczym do budowy„.

Co to będzie oznaczało w praktyce? Jak się okazuje, obecnie aby móc rozpocząć budowę mieszkań na terenach rolnych lub poprzemysłowych, trzeba czekać nawet 5 lat na tzw. odrolnienie gruntów oraz niezbędne decyzje i pozwolenia. Bardzo często z tego powodu wielu inwestorów traci zainteresowanie takimi terenami i przenosi swoją inwestycję w inne miejsce. Powoduje to przede wszystkim wzrost kosztów budowy jak i nadmierne rozrastanie się przedmieść miast. Dlatego głównym założeniem specustawy mieszkaniowej jest przyśpieszenie wydawania takich decyzji.

Odralnianie gruntów ma się odbywać automatycznie, dzięki czemu zostaną one szybko wykorzystywane na cele mieszkaniowe. Co ważne, przystąpienie do inwestycji będzie mogło się odbywać bez względu na zapis miejscowego planu lub jego brak. W przypadku realizacji niezgodnych z planem zagospodarowania przestrzennego konieczna będzie zgoda danej gminy. Decyzje lokalizacyjne będą wydawane przez wojewodów, przy czym każda decyzja odrolnienia może być zablokowana przez Radę Miasta lub Gminy.

Specustawa mieszkaniowa będzie także zawierała standardy dotyczące budowy lokali. Każde osiedle będzie musiało mieć odpowiedni dostęp do infrastruktury – dróg, szkół, przedszkoli, przychodni, terenów zielonych itd.

Czy specustawa przyśpieszy proces budowania mieszkań?

Największym problem czekającym na inwestorów jest w Polsce biurokracja. Nie od dziś wiadomo, że wiele terenów nawet blisko centrum dużych miast nie zostaje wykorzystywanych, ponieważ są to tereny rolne lub poprzemysłowe. Decydując się na przekształcenie danej działki na tereny mieszkaniowe trzeba liczyć się z latami walki z urzędnikami. Założeniem specustawy jest przede wszystkim ograniczenie biurokracji do minimum.

Minister Kwieciński zakłada, że specustawa wejdzie w życie w pierwszej połowie tego roku. Jeżeli tak się nie stanie rząd PiS będzie miał problem ze spełnieniem obietnicy wyborczej – rozpoczęcie budowy 100 tys mieszkań w ramach programu Mieszkanie+.

Ostra krytyka ze wszystkich stron

Specustawa spotyka się jednak z ostrą krytyką ze strony organizacji oraz samorządowców. Podnosi się następujące argumenty:

  • wyludniania centrów miast oraz rozciąganie zabudowy,
  • zagrożenie tak zwanych „zielonych płuc miasta” oraz terenów podmiejskich zabudową, niezgodną z przestrzennym planem zagospodarowania,
  • budowę mieszkań na obszarach pozbawionych infrastruktury i zmuszenie samorządów do jej budowy,
  • zagrożenie prawa własności – w przypadku budowy mieszkań deweloperzy mogą wnioskować o wywłaszczenie posiadaczy działek, istotnych dla infrastruktury.