1. Mieszkanie dla Młodych
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Jakie dokumenty są niezbędne do MdM?

Jakie dokumenty są niezbędne do MdM?

Dwa tygodnie temu ruszył rządowy program Mieszkanie dla Młodych. Jest on pośrednio kontynuacją programu Rodzina na Swoim, który był realizowany do końca roku 2012. Program ma na celu wspomaganie młodych ludzi w zakupie swojego pierwszego mieszkania. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku, a także o co trzeba zadbać, aby wniosek został przyjęty?

Program Mieszkanie dla Młodych już przed wejściem w życie wzbudzał wiele kontrowersji. Do tego stanu rzeczy przyczyniają się liczne ograniczenia nałożone na beneficjentów. Mieszkanie nie może pochodzić z rynku wtórnego, cena jest ograniczona limitami, a z programu będą mogły skorzystać jedynie osoby w odpowiednim wieku, nie posiadające mieszkania.

Dokumenty na początek

Ustawa o pomocy Państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez Młodych, która reguluje funkcjonowanie programu Mieszkanie dla Młodych, zakłada konieczność złożenia szeregu dokumentów.

A. Pierwszymi dokumentami, o jakie należy zadbać są wnioski o dofinansowanie. Należy złożyć dwa takie dokumenty, czyli wniosek o dofinansowanie wkładu własnego i wniosek o kredyt w wybranym banku lub bankach (oba te wnioski składa się bezpośrednio w banku). Następnie te dokumenty trafią z wybranego banku do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dodatkowe oświadczenia

B. Oprócz podstawowych wniosków, osoby i rodziny ubiegające się o dofinansowanie wkładu własnego będą musiały dołączyć szereg dodatkowych dokumentów oraz oświadczeń. Niezbędne będzie oświadczenie, które określi, iż spełnione jest założenie określone w artykule 4 ust. 1 pkt 2. Mówi on, iż dofinansowanie do wkładu własnego może uzyskać nabywca, który do dnia kupna mieszkania nie był: „… właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego; nie był osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny ; nie był właścicielem lub współwłaścicielem budynku”.

C. Ważnym elementem jest także oświadczenie, w którym nabywca zobowiązuje się do wykorzystywania lokalu tylko i wyłącznie do realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych (jest to określone w artykule 14 ust. 1 pkt 3).

D. Kolejnym ważnym dokumentem jest oświadczenie, w którym firma lub osoba budująca mieszkanie stwierdza, iż lokal zostanie zasiedlony po raz pierwszy właśnie przez nabywcę mieszkania. Ten dokument jest istotny z racji tego, że program Mieszkanie dla Młodych przewidziany jest dla lokali pochodzących z rynku pierwotnego. Czyli nie będzie dotyczył mieszkań już wcześniej zasiedlonych.

E. W przypadku, kiedy beneficjent programu rządowego już wynajmuje mieszkanie lub posiada spółdzielcze prawo lokatorskie do lokalu, będzie musiał złożyć zobowiązanie, iż rozwiąże umowę najmu lub zrzeknie się spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni. Nabywca będzie musiał także opuścić lokal „…w terminie do 6 miesięcy od zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania„.

Czy potrzebne są jeszcze inne dokumenty?

Bank może wymagać okazania dokumentów, które potwierdzą wiek wnioskodawcy, powierzchni lokalu, czy ceny zakupu mieszkania. Bank bowiem może sprawdzić, czy osoby ubiegające się o dofinansowanie do wkładu własnego spełniają wszystkie wymagania wyznaczone przez ustawę programu. Można się też liczyć z koniecznością przygotowania dokumentu potwierdzającego niezaleganie ze zobowiązaniami podatkowymi, a także wobec ZUS-u oraz dokumentu dotyczącego prawidłowej obsługi rachunku bankowego.

Mogą się także przydać dokumenty takie jak: skrócone odpisy aktu stanu cywilnego, które potwierdzają status osoby nabywającej mieszkanie, a także dzieci.

Jak to wygląda w praktyce

W chwili obecnej ciężko dywagować o dużym doświadczeniu i praktyce banków w procedurach przyznawania wniosków. Program niedawno wystartował i dopiero po kilku pierwszych tygodniach funkcjonowania programu będzie wiadomo ile zajmują wszystkie procedury. Brakuje także informacji dotyczących mniej typowych przypadków. W tym momencie najrozsądniejszych ruchem ze strony osób i rodzin ubiegających się o dofinansowanie do wkładu własnego jest rozmowa z doradcą bankowym specjalizującym się w MdM po wypełnieniu formularza.