1. Mieszkanie dla Młodych
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Europa da się lubić

Europa da się lubić

W ostatnim artykule American dream zastanawialiśmy się czy amerykański sen naprawdę ma szansę sie ziścić. Oczywiście nie daliśmy wam gotowej recepty na zarobienie „milionów monet“ ale staraliśmy się przybliżyć możliwości jakie daje USA swoim obywatelom, na zaciągnięcie preferncyjnych kredytów hipotecznych. Mnogość programów dostępnych w poszczegółnych Stanach USA faktycznie może spowodować zawroty głowy i niewątpliwie trudno doszukiwać się wspólnego mianownika między USA, a Polską ponieważ zarówno realia społeczno-gospodarcze jak i inne uwarunkowania ekonomiczne nie pozwolą Polsce, w najbliższym czasie dorównać potędze Stanów Zjednoczonych. Dlatego aby nieco bardziej urealnić nasze rozważania tym razem skupimy się na naszych bliższych i dalszych sąsiadach czyli krajach europejskich. Przekonajmy się jak na tle Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii i Szwajcarii wypada rodzimy program Mieszkanie dla Młodych.

FRANCJA

Jedną z cech wyróżniających francuski rynek kredytów hipotecznych jest dostępność wielu programów rządowych umożliwiających zaciągnięcie kredytu hipotecznego na preferecyjnych warunkach. Większość z nich dedykowana jest osobom chcącym nabyć pierwszą nieruchomość jednak nie jest to regułą.

Wśród dostępnych ofert znajduje się m.in. Prêt Taux Zéro+ [PTZ+]. Jest to jeden z głównych programów finansowania zakupu nieruchomości przede wszystkim na rynku pierwotnym.  Program PTZ+ skierowany jest do osób kupujących pierwszą nieruchomość lub kolejną w przypadku osób niepełnosprawnych lub tych, które straciły poprzednią, na skutek klęsk żywiołowych.

PTZ+ to nieoprocentowany kredyt udzielany jako uzupełnienie brakującego wkładu własnego lub też przy braku możliwości finansowania z uwagi na niewystarczającą zdolność kredytową wnioskodawcy. Jego wysokość oraz okres kredytowania uzależnione są m.in. od wielkości gospodarstwa domowego i przypadającego na nie dochodu oraz lokalizacji nieruchomości.

Kolejnym programem dostępnym we Francji jest French Employer Mortgage Loans. Dodatek do kredytu hipotecznego finansowany jest ze składek podatkowych pracodawców do krajowego funduszu mieszkaniowego, który gwarantuje dopłatę do kredytu hipotecznego dla pracowników pozarolniczej działalności gospodarczej, która zatrudnia min. 10 osób. Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 20% ceny nabycia nieruchomości

We Francji istnieje również możliwość skorzystania z Social Mortgage Loans. Kredyt „społeczny“ przeznaczony jest na zakup, budowę, remont, rozbudowę lub adaptację nieruchomości np. do wymogów osób niepełnosprawnych. Możliwość skorzystania z oferty uzależniona jest od wysokości dochodów w danym gospodarstwie domowym, liczby jej członków i miejsca zamieszkania. Skorzystanie  z tej formy finansowania, a warto zaznaczyć, że kredyt ten oprocentowany jest stosunkowo wysoko jak na francuskie realia, umożliwia ubieganie się o dodatek mieszkaniowy o nazwie l’aide personnalisée au logement [APL], który przeznaczony jest na pokrycie opłat takich jak czynsz, prąd, gaz oraz części kosztów związanych z remontem nieruchomości.

Rząd przewiduje też szereg ulg podatkowych dla osób, które nabywają pierwsza nieruchomość oraz nieoprocentowane pożyczki L’Eco-Pret a taux zéro na pokrycie kosztów związanych z przekształceniem nieruchomości na budynek energooszczędny.

WIELKA BRYTANIA

Rząd Wielkiej Brytani skupia się dotarciu do jak najszerszego grona obywateli dlatego nie ogranicza się tylko i wyłącznie do osób nabywających pierwszą nieruchomość. Pomoc Rządu przewiduje dofinansowanie 20% wartości zakupu lub budowy nieruchomości oraz pokrycie kosztów odsetek zaciągniętego zobowiązania w okresie pierwszych 5 lat jego trwania. Rodziny wielodzietne mogą również ubiegać się, podobnie jak we Francji, o dotację na remont nieruchomości, a także dodatek do kredytu hipotecznego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów eksploatacyjnych w pierwszych 5 latach trwania zobowiązania.

Rząd udziela również gwarancji hipotecznych kredytodawcom, którzy zgodzą się na udzielanie kredytów z 5% wkładem własnym przy założeniu, że kredyt ten zostanie przeznaczony na zakup pierwszej nieruchomości. To co istotne gwarancja zabezpiecza tylko i wyłacznie interes kredytodawców, a nie kredytobiorców, którzy nie są w stanie rzetelnie regulować swoich zobowiązań.

HOLANDIA

Rząd holenderski przewiduje szeroką gamę ulg podatkowych oraz spłaca część rat odsetkowych zaciąganych zobowiązań. Właściciele nieruchomości  mogą zatem liczyć na zwrot podatku od odsetek kredytu hipotecznego aż do maksymalnej wysokości 52% (tj. najwyższy grupy podatkowej). Kwota odsetek spłacana przez Rząd zależy od poziomu podatku dochodowego, którą płaci kredytobiorca. To z kolei zależy od czynników, takich jak ulgi podatkowe, jak również wynagrodzenia brutto. Jest to złożona dziedzina dlatego aby wesprzeć swoich obywateli w całym procesie Państwo oferuje też możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z doradcą finansowym, który weryfikuje możliwość lub jej brak skorzystania z oferty.

SZWAJCARIA

Szwajcaria oferuje szeroki zakres kredytów hipotecznych na zakup pierwszej i kolejnej nieruchomości niezależnie od rynku zbytu dla osób samotnie wychowujących dziecko i rodzin, które posiadają min. dwoje dzieci.

Pomoc Państwa polega na odciążeniu kredytobiorców z obowiązku płacenia rat odsetkowych w pierwszych trzech latach trwania zobowiązania i brak opłat związanych z ubezpieczeniem nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Duży nacisk położony jest również na budowę domów energooszczędnych dlatego niezależnie od statusu rodzinnego kredytobiorcy mogą starać się o specjalne ulgi przysługujące im z tego tytułu.

***

Gdybym miała pokusić się o ocenę przedstawionych propozycji najatrakcyjniejszą wydaje się być propozycja Wielkiej Brytanii, która stanowi jakby kumulację dwóch rodzimych Programów czyli RnS i MdM w wersji maksymalistycznej. W końcu skądś i nasz Rząd musi czerpać inspiracje.