1. Mieszkanie dla Młodych
 2. >
 3. Aktualności
 4. >
 5. Kiedy dofinansowanie MdM trafi do sprzedającego?

Kiedy dofinansowanie MdM trafi do sprzedającego?

podpis

Ustawa regulująca program Mieszkanie dla Młodych ściśle wyznacza warunki jakie powinien spełnić kredyt. Również podaje terminy i sposób w jaki dofinansowanie trafia do sprzedającego. Mechanizmy mają za zadanie maksymalnie zabezpieczyć środki. Dzięki temu, że warunki są jasne i przejrzyste dają gwarancje obu zainteresowanym stronom.

terminy MdM, których trzyma się BGK

Ustawa dokładnie precyzuje, na jakich warunkach BGK przetransferuje pieniądze.

 • Jeżeli zakup dotyczy mieszkania albo domu, a inwestycja nie została jeszcze oddana do użytkowania na podstawie umowy deweloperskiej, to dofinansowanie trafia do wykonawcy jako ostatnia transza należności.
 • Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku spółdzielni mieszkaniowej. Gdy nieruchomość nie została oddana, trafia do odpowiedniej instytucji również z ostatnią transzą. W tej sytuacji na podstawie umowy o budowę lokalu.
 • Gdy zakup dotyczy nieruchomości, która już została przekazana do użytkowania, dopłata MdM zostanie przetransferowana na wskazany rachunek jako ostatnia rata.
 • UWAGA! We wniosku należy wskazać rok i kwartał przewidzianej wypłaty. Wtedy wpłata zostanie dokonana zgodnie z wymienioną datą.

  Kredyt refinansowany MdM

  Mimo, iż wniosek o dofinansowanie jest w wszędzie taki sam to już same warunki zobowiązania nie. W jakim banku kredyt hipoteczny? Każda instytucja realizuje własna politykę i każdy z 14 banków biorących udział w MdM sam ustala:

 • prowizję
 • marżę
 • ustala koszty około kredytowe
 • Dlatego tak ważne oprócz sprawdzenia zdolności kredytowej, również porównanie ofert przynajmniej kilku wiodących banków. To się opłaci i da solidne podstawy do przyszłych negocjacji.

  Należy pamiętać, że Bank Gospodarki Krajowej stawa kilka wymagań, które mają zabezpieczyć program MdM przed zakupami komercyjnymi. Dlatego:

 • kredyt musi być wzięty na minimum 15 lat,
 • wkład własny do kredytu współfinansowanego przez MdM nie może przekroczyć 50%.
 • Ustawodawca wziął również pod uwagę problemy, jakie pojawiły się z kredytami frankowymi. Dlatego, zgodnie z Rekomendacją S kredyt MdM można wziąć tylko w PLN.

  Z przedstawionych danych wynika, że BGK podchodzi do wypacanych dopłat dość elastycznie. Oczywiście, zadanie musi mieścić się w wyznaczonych ramach, jednak wymagania są możliwe do spełnienia.