1. Mieszkanie dla Młodych
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Kredyt hipoteczny MDM w SGB Bank S.A.

Kredyt hipoteczny MDM w SGB Bank S.A.

Bank SGB jest kolejnym z banków, które w połowie stycznia podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dającą im możliwość udzielania kredytów mieszkaniowych w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Od 10 lutego 2014 r. bank przyjmuje wnioski kredytowe w ramach tego programu.

Oferta banku

Oferta banku SGB umożliwia zaciągnięcie kredytu w kwocie od minimum 20 tys. PLN. Maksymalna kwota ustalana jest w oparciu o cenę transakcyjną czyli cenę zakupu lokalu mieszkalnego, a także w odniesieniu do wartości zabezpieczenia. Kredyt może być udzielony na okres od 15 do 30 lat, w złotówkach.

Oprocentowanie i warunku dodatkowe

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, a jego wysokość zależy od marży banku jako elementu stałego oraz zmiennej stawki referencyjnej WIBOR 3M, która dla kredytobiorcy zmienia się co trzy miesiące. Marża banku zaczyna się na poziomie 2,0%, ale jej ostateczna wysokość zależy od kilku czynników, m.in. od tego czy kredytobiorca posiada w banku rachunek osobisty ROR lub w bankach zrzeszonych oraz od poziomu wkładu własnego i ew. produktów dodatkowych (karty płatniczej, karty kredytowej) . Prowizja przygotowawcza zgodnie z taryfą opłat i prowizji banku wynosi minimum 1,90%. Prowizja jest naliczana od kwoty udzielonego kredytu i jest płatna jednorazowo, przed lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy. Istotne jest, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, bank nie pobiera z tego tytułu opłat czyli tzw. prowizji rekompensacyjnej.

Uproszczone procedury

Jeśli chodzi o załatwienie formalności, bank deklaruje maksymalnie uproszczoną procedurę. Niezbędne dokumenty to wniosek kredytowy, dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów oraz dwa dokumenty tożsamości. W przypadku klientów banku wystarczający jest jeden dokument.

Więcej szczegółów odnośnie oferty SGB Bank i innych banków w programie „Mieszkanie dla Młodych” można uzyskać po kontakcie z naszym doradcą klikając TUTAJ.