1. Mieszkanie dla Młodych
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. MdM w małych miejscowościach, czyli prawo do odzyskania VAT-u

MdM w małych miejscowościach, czyli prawo do odzyskania VAT-u

Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, znana bardziej jako program „Mieszkanie dla Młodych”, przewiduje dopłatę rządu do zaciąganego przez obywatela kredytu hipotecznego na zakup zasiedlanego po raz pierwszy mieszkania bądź domu. Problem w tym, że nowe lokale powstają głównie w dużych miastach i gminach z nimi sąsiadujących. W mniejszych miejscowościach takie inwestycje to rzadkość, gdyż ze względu na niski popyt są dla deweloperów nieopłacalne.

Warunki zwrotu VAT-u w ramach MdM

Na szczęście istnieje sposób, by także osoby chcące zamieszkać z dala od ośrodków wojewódzkich skorzystały z państwowego dofinansowania w ramach Mieszkania dla Młodych. Taką możliwość przewiduje rozdział IV wspomnianej ustawy.

Beneficjenci mają prawo wystąpić do urzędu skarbowego o zwrot części VAT-u za materiały budowlane zakupione do budowanego przez siebie obiektu mieszkalnego. To ważna informacja, gdyż z końcem 2013 r. wygasa ulga budowlana, czyli możliwość ubiegania się o zwrot części podatku na artykuły budowlane, na które po 1 maja 2004 r. VAT wzrósł z 7 do 22 proc. (później do 23 proc.).

Żeby jednak móc starać się o refundację VAT-u w ramach MdM trzeba spełnić pewne warunki:

1.Wybudować dom/mieszkanie systemem gospodarczym, czyli – w skrócie – samodzielnie lub z pomocą wynajętych przez siebie fachowców. Do starania się o taką pomoc upoważnia też rozbudowa/nadbudowa istniejącego lokalu mieszkalnego oraz przystosowanie do celów mieszkaniowych nieruchomości niemieszkalnej.

2.Rozpocząć inwestycję na mocy pozwolenia wydanego nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i skończyć ją przed 30 września 2018 r. Wniosek do US o zwrot niektórych wydatków na materiały budowlane beneficjent może złożyć dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie danego obiektu (do końca roku kalendarzowego, w którym takie pozwolenie otrzyma).

3.W roku, w którym wydano pozwolenie na budowę, nie można mieć więcej niż 36 lat (w odniesieniu do małżeństw wymóg ten dotyczy młodszego z partnerów).

4.Do dnia złożenia pisma o zwrot części nakładów nie można być właścicielem innego lokalu mieszkalnego ani spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

5.Nie można było w przeszłości korzystać z tzw. ulgi budowlanej.

Ile można odzyskać dzięki MdM?

To nie koniec obostrzeń. Budowany/modernizowany lokal nie może być większy niż 75 (mieszkanie) lub 100 mkw. (dom). Rodzinom z przynajmniej trojgiem dzieci przysługuje prawo wybudowania/przystosowania do użytkowania lokalu o powierzchni o 10 mkw. większej niż reszcie gospodarstw domowych.

Ile będzie można w ten sposób odzyskać?

Zakładając, że w momencie zakupu towaru stawka VAT wyniesie 23 proc., wnioskodawcy przysługuje prawo ubiegania się o zwrot 2/3 wartości VAT-u (dokładnie 65,22 proc. z 23) wynikającego z faktur, ale nie więcej niż 12,195 proc. kwoty powstałej z pomnożenia 70 mkw. powierzchni użytkowej i ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w danej lokalizacji odpowiadającej wskaźnikowi odtworzenia ogłaszanego przez miejscowego wojewodę i BGK. Innymi słowy: im droższe jest wybudowanie domu w danej lokalizacji, tym więcej pieniędzy będzie można odzyskać. Policzmy to na przykładach.

Najwyższy wskaźnik wartości odtworzeniowej obowiązuje w woj. pomorskim. Budując więc dom np. w Bytowie, otrzymamy maksymalnie 35,8 tys. zł (70 x 4194 x 12,195%) tytułem zwrotu części VAT-u.

Teoretycznie najtaniej realizuje się inwestycje mieszkaniowe w woj. lubelskim. Z tego powodu, adaptując na mieszkanie budynek gospodarczy zlokalizowany np. w Krasnymstawie, możemy ubiegać się w urzędzie skarbowym o wypłatę kwoty nie większej niż 23,1 tys. zł (70 x 2710,18 x 12,195%).

W razie wzrostu podatku na materiały budowlane, np. do 24 albo 25 proc., zmniejszy się maksymalna kwota możliwa do odzyskania i odwrotnie.

Do wniosku o zwrot wydatków trzeba będzie dołączyć kopie faktur oraz pozwolenia na budowę. Urząd Skarbowy będzie mieć cztery miesiące na wypłacenie ubieganej się przez beneficjenta sumy.