1. Mieszkanie dla Młodych
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Mieszkanie dla Młodych w Deutsche Bank

Mieszkanie dla Młodych w Deutsche Bank

Kredyt Mieszkanie dla Młodych jest propozycją dofinansowania zakupu mieszkania lub domu na rynku pierwotnym dla małżeństw i osób samotnych do 35 roku życia z dziećmi lub bez, nie będących właścicielami żadnych nieruchomości. Kredytobiorcy nie mogą być również najemcami kredytowanego lokalu ani posiadać spółdzielczego prawa lokatorskiego. Są to uniwersalne wymogi nakładane na mocy Ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2013 r., poz. 1304, z późn. zm.).Zgodnie z informacją Banku Gospodarstwa Krajowego od początku funkcjonowania programu Mieszkanie dla Młodych udzielono już ponad 14,6 tys. kredytów, którymi sfinansowano nieruchomości warte ponad 3,4 mld zł. Do programu w ciągu roku przystąpiło 12 banków – ostatnim był w grudniu 2014 Raiffeisen Bank Polska. Deutsche Bank dołączył 10 czerwca 2014 roku. W roku bieżącym do programu przystąpił kolejny bank – Credit Agricole. Co ciekawe, w porównaniu do pierwszego roku funkcjonowania poprzedniego programu dofinansowania rządowego – Rodziny na Swoim – MdM zyskał niemal trzykrotnie większą popularność. Największe powodzenie zyskał wśród mieszkańców województw: mazowieckiego (2.881 wniosków), pomorskiego (2.713 wniosków) i wielkopolskiego (2.467 wniosków).

MdM w Deutsche Bank – na jakich warunkach?

Wśród warunków stawianych przez Deutsche Bank, a wynikających z ustawy, należy wymienić posiadanie wkładu własnego w wysokości co najmniej 10%, określony metraż nieruchomości (w przypadku lokalu mieszkalnego – do 75 m2, w przypadku domu jednorodzinnego – do 100 m2, metraż ten wzrasta dla rodzin z minimum trójką dzieci) oraz spełnienie limitów cen obowiązujących dla poszczególnych województw, publikowanych w biuletynie informacji publicznej. Przykładowo, maksymalna cena 1 m2 mieszkania uprawniająca do skorzystania z programu obowiązująca w I kwartale 2015 r. dla woj. mazowieckiego, to 6.583,14, a dla woj. małopolskiego – 5.083,10. Najtaniej, bo poniżej 4 tys. zł za m2, można kupić obecnie mieszkanie lub dom w Opolu, największe koszty muszą ponieść mieszkańcy stolicy i Poznania.W Deutsche Bank można otrzymać – zgodnie z zasadami programu MIeszkanie dla Młodych – kredyt na kwotę stanowiącą co najmniej 50% wartości nieruchomości, można wziąć go wyłącznie w rodzimej walucie i przeznaczyć na nabycie nieruchomości jedynie na terytorium kraju. Okres kredytowania wynosi przynajmniej 15 lat, czyli 180 rat. Nieruchomość może służyć wyłącznie do realizacji potrzeb mieszkaniowych. Dofinansowanie dla rodzin bez dzieci oraz singli wynosi 10%, dla rodzin z dziećmi oraz osób samotnych z co najmniej jednym dzieckiem – 15%. Ponadto rodziny, w których pojawi się trzecie lub kolejne dziecko, mogą dodatkowo otrzymać pomoc na wcześniejszą spłatę części kapitału kredytu.Warunki cenowe kredytu mieszkaniowego z dofinansowaniem nie różnią się od standardowej oferty hipotecznej obowiązującej w Deutsche Bank, z zachowaniem pewnej elastyczności. Dlatego bank oferuje cztery pakiety: Standardowy, Inwestycyjny, Ubezpieczeniowy i Ubezpieczeniowo-Inwestycyjny. W ramach tych pakietów klienci mogą wpływać na koszt kredytu wybierając inne produkty bankowe. Jest to jednak zmuszanie klienta do zakupu dodatkowych, niekoniecznie potrzebnych produktów i narzucanie warunków, z których musi się wywiązać pod rygorem podwyższenia prowizji. Przykładowo w Pakiecie Standardowym prowizja za udzielenie kredytu wynosi 2%, marża rozpoczyna się od 2,90% z możliwością uzyskania obniżek, jeśli klient skorzysta z dodatkowych produktów, jak rachunki db Life, db Invest lub db Elite z wpływami miesięcznymi z tytułu uzyskania dochodu, karta kredytowa lub ubezpieczenie od utraty pracy; przy czym i rachunek i karta muszą być utrzymywane przez cały okres kredytowania. Oczywiście w przypadku niewywiązywania się z warunków bank podnosi marżę.

Kredyt MdM w Deutsche Bank? Da się taniej

Czy aktualna oferta Deutsche Bank jest korzystna dla klientów chcących skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych? Plasuje się mniej więcej pośrodku konkurencji pod względem cenowym. Wystarczy porównać kalkulację dla hipotetycznego małżeństwa bez dzieci, które planuje kupić 65-metrowe mieszkanie o wartości 331 500 zł. Jako bezdzietne małżeństwo mogą uzyskać dopłatę w wysokości 10%, ale również taki wkład własny muszą przedstawić bankowi, co wynika z regulacji narzuconej przez nadzór finansowy. Dopiero wówczas stosunek długu do wartości nieruchomości, a więc wskaźnik określany skrótem LTV, wyniesie 90%.Kredytobiorcy decydują się na kredyt na 25 lat, kwota kredytu wynosi 298 350 zł, wkład własny – 9 045, raty równe. Deutsche Bank może im zaproponować obniżone oprocentowanie – ale tylko przez pierwszy rok trwania kredytu, następnie wyniesie ono 4,14% i marżę w wysokości 2,15%, która jest jedną z najwyższych spośród banków w programie. Łączny koszt kredytu wyniesie 195 558 zł, a miesięczna rata – 1 600 zł. W innych bankach (PKO BP, Pekao SA, BGŻ) koszt kredytu byłby niższy nawet o 20 tys. zł, a miesięczna rata kredytu wynosiłaby niewiele ponad 1500 zł. Ponadto warto nadmienić, że Deutsche Bank ma dość wysokie opłaty za różnego rodzaju czynności bankowe, jak wystawienie różnego typu dokumentów – zaświadczeń czy ich weryfikacji (nawet 400 zł za pismo), wysokie stawki za przedterminową spłatę całości lub części kredytu (nawet 3%). Przed podpisaniem umowy kredytowej warto więc przekalkulować wszystkie „za” i „przeciw”.