1. Mieszkanie dla Młodych
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Gdzie najłatwiej o dopłaty MDM?

Gdzie najłatwiej o dopłaty MDM?

Rządowy program dopłat do zakupu pierwszego mieszkania ma pewne obostrzenia. Jednym z nich jest limit cenowy nowej nieruchomości.

BGK ogłasza maksymalne stawki na podstawie wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, czyli kosztu wybudowania obiektu mieszkalnego w danym województwie. Z wyjątkiem woj. pomorskiego limity cen metra kwadratowego podawane są na przełomie marca i kwietnia oraz września i października. Oznacza to, że już dziś można określić dopuszczalną wartość lokalu objętego dofinansowaniem i maksymalną wysokość dopłat dla mieszkań i domów znajdujących się w konkretnej miejscowości.

Dostępność nowych mieszkań

Gdzie najłatwiej, a gdzie najtrudniej będzie znaleźć obiekt mieszący się w limitach MdM? By poznać odpowiedź na te pytania, należy zestawić dopuszczalne przez BGK stawki za metr kwadratowy w danej lokalizacji ze średnimi cenami transakcyjnymi na rynku pierwotnym. Szczegóły znajdują się w poniższej tabeli.

Najwyższe dopłaty obowiązują w największych ośrodkach, m.in.:

  • Warszawie (533,15 zł do metra kw.),
  • Gdańsku (519,95 zł),
  • Poznaniu (509,50 zł).

Na radość jest jednak zbyt wcześnie. Paradoksalnie w czołowych miastach będzie największy problem ze znalezieniem nieruchomości spełniającej limit kwotowy programu Mieszkanie dla Młdoych. Dlaczego? Ze względu na panujące tam ceny nowych lokali, które znacznie odbiegają od dopuszczalnego przez BGK poziomu. Największa różnica dotyczy mieszkań w Warszawie (limit jest o ponad 1/5 niższy od stawek transakcyjnych na rynku pierwotnym), Krakowie (prawie 20 proc.), Wrocławiu (15 proc.) i Rzeszowie (14 proc.).

Na przeciwległym biegunie znajdują się Zielona Góra, Łódź, Olsztyn i Katowice, gdzie dopuszczalne przez ustawodawcę pułapy są wyższe od przeciętnych stawek, po których kupowane są lokale. W Winnym Grodzie różnica ta przekracza 15 proc., w Łodzi dochodzi do 13 proc. Wyszukanie tam odpowiedniego obiektu, także bliżej centrum, nie powinno więc stanowić problemu dla kredytobiorców zainteresowanych rządową pomocą.

W ostatnich latach coraz intensywniej rozwijają się tereny podmiejskie, zwłaszcza gminy sąsiadujące z miastami wojewódzkimi. Dzieje się tak m.in. ze względu na niższe niż w stolicach regionu ceny gruntów.

Na najwyższe dofinansowanie mogą w I kw. 2014 r. liczyć osoby przymierzające się do kupna domu/mieszkania w okolicach:

·         Gdańska (474,70 zł do 1 mkw.),

·         Poznania (421,80 zł),

·         Krakowa (415,28 zł),

·         Łodzi (404,15 zł).

Najniższe wsparcie dla gmin okalających miasta wojewódzkie przewidziano natomiast dla ściany wschodniej.

Analogiczna sytuacja wygląda w odniesieniu do terenów położonych z dala od terenów zurbanizowanych. Najmniejsza dopłata obowiązuje dla województw wschodnich, gdzie z wyjątkiem woj. podlaskiego dotacja do 1 mkw. nie przekracza 300 zł. Największą pomoc otrzymają osoby kupujące lokum w województwach:

·         pomorskim (jedyny region z dofinansowaniem przekraczającym 400 zł/mkw.),

·         małopolskim (385,60 zł),

·         lubuskim (357,60 zł),

·         zachodniopomorskim (355,90 zł).

Inna polityka deweloperów

Ogółem spośród 16 miast wojewódzkich tylko w czterech ustalone przez BGK maksymalne stawki nowych lokali są wyższe od obowiązujących tam cen rynkowych. – Limity dosyć mocno różnią się od obowiązujących w poszczególnych miastach stawek. W różnych lokalizacjach, w różnych województwach i miastach dostępność programu będzie zatem bardzo różna – uważa Marcin Krasoń z Home Broker w rozmowie z agencją Newseria.

Co to oznacza w praktyce? Chętni na kupno mieszkania czy domu w największych miastach są skazani na poszukiwania nieruchomości na ich obrzeżach, gdzie zwykle stawki są niższe od średniej i tym samym bliższe limitowi programu MdM.

Nieco łatwiejsze zadanie czeka chętnych ze Szczecina, Kielc i Gdańska. Tam przeciętnie kwoty transakcyjne tylko nieznacznie odbiegają od dopuszczalnych przez BGK pułapów. W stolicy woj. pomorskiego ze względu na inny cykl (czerwiec i grudzień) publikacji danych dotyczących kosztów odtworzenia 1 mkw. powierzchni sytuacja może się niedługo poprawić. Nowy poziom dopuszczalnych wartości dla tamtejszych nieruchomości poznamy na początku 2014 r.

Uwaga! Nie jest przesądzone, że w pozostałych miejscowościach deweloperzy nie zechcą nieco zejść z ceny. Akcja „Mieszkanie dla Młodych” na pewno zmieni lokalny rynek i poczynania firm budujących mieszkania. Jakiego rodzaju i jak mocne będzie to oddziaływanie, zależy od regionu i miasta. – Program na pewno będzie wpływał na ceny i politykę deweloperów w każdym mieście inaczej. W ośrodkach, gdzie ceny rynkowe są dużo wyższe od limitu, zapewne część firm je obniży i odwrotnie – przewiduje Krasoń.

Wysokość dofinansowania i dostępność lokali w ramach MdM w poszczególnych regionach

lokalizacja limit cenowy MdM dla 1 mkw. w I kw. 2014 r. [zł] dopłata do 1 mkw. w I kw. 2014 r. [zł] średnie ceny transakcyjne 1 mkw. na rynku pierwotnym w III kw. 2013 r. [zł]* limit a średnia cena na rynku pierwotnym [proc.]
Zielona Góra

Gorzów Wlkp.

4251,50 386,50 3606 +15,18%
gminy sąsiednie 4092,55 372,05
woj. lubuskie 3933,60 357,60
Wrocław 4774 434 5499 -15,19%
gminy sąsiednie 4319,70 392,70
woj. dolnośląskie 3865,40 351,40
Warszawa 5864,65 533,15 7173 -22,31%
gminy sąsiednie 4404,84 400,44
woj. mazowieckie 3670,70 333,70
Szczecin 4339,50 394,50 4444 -2,41%
gminy sąsiednie 4127,20 375,20
woj. zachodniopomorskie 3914,90 355,90
Rzeszów 4105,20 373,20 4680 -14%
gminy sąsiednie 3678,13 334,38
woj. podkarpackie 3251,05 295,55
Poznań 5604,50 509,50 6054 -8,02%
gminy sąsiednie 4639,80 421,80
woj. wielkopolskie 3866,50 351,50
Opole 4206,95 382,45 4617 -9,75%
gminy sąsiednie 4037,55 367,05
woj. opolskie 3868,15 351,65
Olsztyn 4730,55 430,05 4443 +6,08%
gminy sąsiednie 4227,58 384,33
woj. warmińsko-mazurskie 3724,60 338,60
Łódź 5031,40 457,40 4388 +12,79%
gminy sąsiednie 4445,65 404,15
woj. łódzkie 3859,90 350,90
Lublin 4230,48 384,59 4770 -12,75%
gminy sąsiednie 3564,45 324,04
woj. lubelskie 2970,37 270,03
Kraków 4894,45 444,95 5847 -19,46%
gminy sąsiednie 4568,03 415,28
woj. małopolskie 4241,60 385,60
Kielce 4537,78 412,53 4718 -3,97%
gminy sąsiednie 3686,65 335,15
woj. świętokrzyskie 3072,21 279,29
Katowice 4695,35 426,85 4670 +0,54%
gminy sąsiednie 4284,50 389,50
woj. śląskie 3873,65 352,15
Gdańsk 5740,90 519,85 5794 -0,92%
gminy sąsiednie 5221,70 474,70
woj. pomorskie 4725,05 429,55
Bydgoszcz

Toruń

4439,60 403,60 4896 -10,28%
gminy sąsiednie 4043,05 367,55
woj. kujawsko-pomorskie 3646,50 331,50
Białystok 4225,10 384,10 4526 -7,12%
gminy sąsiednie 3868,70 351,70
woj. podlaskie 3512,30 319,30

Źródło: opracowanie własne na podstawie comperia.pl, Home Broker i bazy cen nieruchomości mieszkaniowych BaRN Narodowego Banku Polskiego (nbp.pl)

* – dla miasta wojewódzkiego