1. Mieszkanie dla Młodych
  2. >
  3. Aktualności
  4. >
  5. Oferta Alior Banku w MDM

Oferta Alior Banku w MDM

W połowie stycznia kolejne banki podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, na podstawie której będą udzielały kredytów hipotecznych w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Jednym z beneficjentów umowy o stosowaniu finansowego wsparcia w ramach MdM został Alior Bank S.A., który już od 03 lutego 2014 r. przyjmuje wnioski o kredyty z dofinansowaniem wkładu własnego ze środków budżetu państwa.

Kredyt hipoteczny, przeznaczony na zakup nieruchomości w Alior Banku nosi nazwę Megahipoteka. Pierwszą korzyścią dla kredytobiorcy, która rzuca się w oczy w ofercie tego banku to brak prowizji za udzielenie kredytu. Jest tu jednak pewne „ale: – zerowa prowizja dotyczy kredytów poniżej 1 miliona złotych – tutaj korzystający z programu MdM nie muszą się obawiać, bo z technicznego punktu widzenia takiej kwoty kredytu nie przekroczą, ale także jest obligatoryjne wykupienie polisy na życie i dokonanie z niej cesji praw na rzecz banku. Stanowi to dodatkowe zabezpieczenie kredytu na wypadek śmierci kredytobiorcy.

Zasadnicza kwestia przy kredycie hipotecznym to wysokość marży. I tutaj krótkie wyjaśnienie: na oprocentowanie kredytu składają się dwa elementy – marża banku, która jest stała w całym okresie kredytowania oraz odpowiednia stawka referencyjna, ulegająca zmianom. W przypadku kredytu Megahipoteka marża banku zaczyna się na poziomie 3,10% dla kredytu zaciąganego w PLN. Oprocentowanie kredytu w całym okresie kredytowania jest zmienne. W przypadku Megahipoteki zmiana następuje co 3 miesiące, czyli w oparciu o stawkę WIBOR 3M dla PLN.

Kredyt hipoteczny w Alior Banku może być spłacany w ratach równych lub malejących. Podstawą uzyskania kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej. Akceptowane są różne źródła uzyskiwania dochodów, w tym także zagraniczne. Można być zatem na tzw. „etacie”, jak również prowadzić działalność gospodarczą. Zatrudnienie na umowę o pracę musi trwać minimum trzy miesiące. Jeśli jednak jesteśmy zatrudnieni w firmie od krótszego czasu, ale możemy udowodnić ciągłość zatrudnienia, to także możemy o kredyt wnioskować.

Standardowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka, nie tylko w proramie Mieszkanie dla Młdych. Ustanawiana na nieruchomości kredytowanej lub innej nieruchomości, należącej do Kredytobiorcy lub osoby trzeciej. Osoba ewentualnie użyczająca nieruchomości pod hipotekę nie musi jednocześnie przystępować do kredytu.

Należy zawsze mieć na uwadze, że jak każdy bank, tak i Alior Bank zastrzega, że ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta. Bank jednocześnie jednak obiecuje wstępną decyzje kredytową w jeden dzień.

Więcej szczegółów odnośnie oferty bnaków w programie „Mieszkanie dla Młodych” można uzyskać po uzupełnieniu formularza klikając TUTAJ.